Μεταγραφές

Άρθρο 3: ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ:

Για την μεταγραφή αθλητή του αθλητικού συλλόγου ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ σε άλλη ομάδα απαιτούνται:

  • Έγγραφη αίτηση ενδιαφερόμενης ομάδας.
  • Όλοι οι αθλητές δίνονται με ένα (1) χρόνο υποσχετική.
  • Σε περίπτωση επιθυμίας του αθλητή να παραμείνει στην ομάδα που μεταγράφηκε ή σε άλλη περαιτέρω του ενός χρόνου να επανεξετάζεται το αίτημα.
  • Σε οποιαδήποτε περίπτωση μεταγραφής η ενδιαφερόμενη ομάδα πρέπει να παρέχει ανταλλάγματα στην Α.Σ.Κ.Π., τα οποία θα είναι υπό συζήτηση και στην ευχέρεια του ΔΣ που θα αποφασίζει ανάλογα της περίπτωσης του αθλητή και της επικρατούσας κατάστασης.
  • Σε περίπτωση ανήλικου αθλητή απαιτείται η έγγραφη αποδοχή ή όχι του γονέα ή του κηδεμόνα για την μετακίνησή του σε άλλη ομάδα.