Κανονισμοί λειτουργίας

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ:

 • Οι προπονητές της Ακαδημίας ακολουθούν πιστά το πρόγραμμα εκπαίδευσης που προκαθορίζεται στην έναρξη της αγωνιστικής περιόδου από το τον Χρήστο Μυριούνη σε συνεργασία με τους Προπονητές .
 • Οι προπονητές δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους στην λεπτομερή εκπαίδευση των αθλητών με ιδιαίτερη έμφαση στον παιδαγωγικό τους ρόλο.
 • Οι προπονητές σέβονται την προσωπικότητα των αθλητών, επιβάλλουν την πειθαρχία στο τμήμα χωρίς να προσβάλλουν ή μειώνουν τις προσωπικότητες των αθλητών.
 • Οι προπονητές πρέπει να εμπνέουν το σεβασμό στους αθλητές, τους γονείς και τους παράγοντες των αγώνων, να διακατέχονται από πνεύμα συνεργασίας και σεβασμού προς τους συναδέλφους τους.
 • Οι προπονητές οφείλουν να βρίσκονται στον χώρο προπόνησης πριν την προκαθορισμένη ώρα για τον προγραμματισμό και την οργάνωση της προπόνησης και για επίλυση τυχόν θεμάτων προκύψουν.
 • Οι προπονητές πρέπει να προσχεδιάζουν και να καταγράφουν την προπόνησή τους και να την καταθέτουν προς ανάλυση, επεξήγηση και τυχόν επεξεργασία από τον Τεχνικό Διευθυντή. Στο τέλος της προπόνησης θα γίνεται η τελική ποιοτική αξιολόγηση της προπόνησης με πιθανές προτάσεις για βελτίωση ατομική ή ομαδική των παικτών.
 • Η ανωτέρω ίδια διαδικασία ακολουθείται και στους αγώνες, φιλικούς και επίσημους.
 • Οι προπονητές ακολουθούν ενιαίο πρόγραμμα καταγραφής και ανάλυσης όλων των δεδομένων για την απόδοση των παικτών σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο και αξιολόγησης των αθλητών.
 • Σε τακτά χρονικά διαστήματα, οι προπονητές, παρέχουν Εκθέσεις Αξιολόγησης για κάθε αθλητή και προτάσεις για την βελτίωση του.
 • Οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι σε κάθε καθορισμένη προπόνηση, αγώνα ή αποστολή να είναι ενδεδυμένοι με τον ιματισμό του Συλλόγου που έχει καθορισθεί.
 • Η εμφάνιση των προπονητών και η συμπεριφορά τους σε προπονήσεις, αγώνες, τουρνουά και εκδηλώσεις θα πρέπει να είναι ανάλογη της φιλοσοφίας της Ακαδημίας και των Αρχών του Σωματείου, με στόχο την άριστη εικόνα του Σωματείου και της Ακαδημίας.
 • Οι προπονητές δεσμεύονται με ρήτρα εχεμύθειας στα θέματα που αφορούν το τμήμα και την ομάδα και τις μεθόδους προπόνησης, και με ρήτρα απορρήτου στα πάσης φύσης θέματα αφορούν προσωπικά και αθλητικά δεδομένα των αθλητών και των γονέων τους.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ:

Σε συναντήσεις με τους γονείς των παιδιών σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, θα γίνεται ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο των παιδιών, αλλά και για διάφορα τρέχοντα θέματα που τους αφορούν. Η ενημέρωση θα γίνεται από τον Γενικό ή από τον Τεχνικό διευθυντή και από τους ίδιους τους προπονητές των τμημάτων.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:

Οι προπονητές υποχρεούνται να ενημερώνουν το Γενικό και τον Τεχνικό Διευθυντή της Ακαδημίας και τον Έφορο του τμήματος για κάθε ζήτημα που θεωρούν ότι απαιτεί ενημέρωση και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ή όποτε κληθούν από τη Διοίκηση, ενημερώνουν τη Διοίκηση του Συλλόγου για την πορεία της Ακαδημίας και υποβάλλουν προτάσεις για την περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη της.

ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ:

 1. Οι ποινές που επιβάλλονται στους προπονητές, ανάλογα με το παράπτωμα είναι οι εξής:
  1. 1. Προφορική Παρατήρηση.
  1. 2. Έγγραφη Επίπληξη.
  1. 3. Διακοπή συνεργασίας.
 2. Οι ποινές που προβλέπονται από τις σημειώσεις 1, 2, της παραγράφου Α του παρόντος άρθρου επιβάλλονται απευθείας από τον έφορο του τμήματος ή το Γενικό Αρχηγό, χωρίς κλήση σε απολογία του παραβάτη προπονητή.
 3. Σε ακραία ή αγενή συμπεριφορά προπονητή αρκεί η εισήγηση του εφόρου του τμήματος ή του Γενικού Αρχηγού. Δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία και η απολογία του παραβάτη.
 4. Το Δ.Σ. έχει το απόλυτο δικαίωμα συγχωνεύσεως των ποινών σε περίπτωση επιβολής περισσοτέρων της μίας, εξαιτίας πολλαπλών παραπτωμάτων του ίδιου προπονητή.