Διοίκηση

Η διοίκηση της ακαδημίας, “ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ BC Academy Κορωπίου”, αποτελείται από 11 μέλη με πρόεδρο τον Νίκο Χατζησταματίου!